Innovatie

Nieuwe pruimensorteer- en pakstation

B&B Fruit heeft recent een nieuw sorteer- en pakstation geïntroduceerd. Dit nieuwe station bevat een geavanceerde sorteer- en verpakkingsmachine die pruimen automatisch sorteert op zowel inwendige als uitwendige kwaliteit. Dit betekent dat beschadigingen aan de vrucht en schil automatisch worden gedetecteerd en verwijderd. De machine kan pruimen in verschillende formaten verwerken, variërend van 30 tot 100 mm, en kan klantspecifieke sorteerprogramma’s uitvoeren.

Planetproof certificering

B&B Fruit is een van de weinige fruittelers in Nederland die steen- en zachtfruit teelt volgens de Milieukeur-normen. Ze zijn PlanetProof gecertificeerd, wat betekent dat ze fruit telen met respect voor mens en milieu. Dit certificaat is een bevestiging van hun inzet voor duurzame landbouwpraktijken.

Gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen

Het bedrijf vermindert het maaien van gras om insecten te behouden, wat helpt bij natuurlijke bestrijding van plagen. Dit is een van hun initiatieven om groen en milieuvriendelijk bezig te zijn. Door minder te maaien, creëren ze een habitat voor nuttige insecten die bijdragen aan de biologische bestrijding van schadelijke plagen.

Bestuivingsproeven

B&B Fruit voert ook bestuivingsproeven uit om de efficiëntie van hun teeltprocessen te verbeteren. Deze proeven zijn gericht op het optimaliseren van de bestuiving van hun fruitbomen, wat kan leiden tot hogere opbrengsten en betere vruchtkwaliteit​.